Aud Bækkelund

Alternative farvann / Alternative Waters

 

Sesongmessige vandringer / Seasonal Migration

 

Sesongmessige vandringer / Seasonal Migration

 

180 x 2800 x 25 cm

 

Sesongmessige vandringer / Seasonal Migration

 

Sesongmessige vandringer, detalj / Seasonal Migration, detail

Linoleum, finer, maling og viskosegarn / Linoleum, plywood, paint and viscose yarn 

Ferd / Voyage

25 x 400 x 1500 cm 

Ferd / Voyage

 

Ferd, detalj / Voyage, detail

Insektsnett, farget tyll og søm i viskosegarn / Insect net, tulle and stitches in viscose yarn 

Hverdagens logikk / Everyday Logic

300 x 200 x135 cm  foto: Pål Hoff 

Hverdagens logikk, utsnitt / Everyday Logic, detail

Hverdagen og livet er et uferdig prosjekt / Everyday and life is an unfinished projectMaterialer og ting fra atelieret / Materials and things from the studio  

Referansesystem for praksis / Reference System for Practice

200 x 400 x 40 cm 

Referansesystem for praksis, utsnitt / Reference System for Practice, detail

 

detalj / detail

foto: Olav Bjørkum