Aud Bækkelund

Rekonstruert sommer / Reconstructed summer

ca 270 x 200 x 120 cm (may vary) textile skeins of secondhand clothes 

detalj / detail

 

Starry starry night

130 x 130 cm 

Å lokalisere hjemløsheten / Locating homelessnes

ca 178 x 120 x 115 cm 

detalj / detail

kleshengere og tekstilrester /clothes hangers and textile remnants 

Spektrale muligheter / Spectral possibilities

ca 100 x 100 x 40 cm

 


 

Spektrale muligheter, detalj / Spectral possibilities, detail

meterstokk og brukte trådsneller / ruler and used thread spools 

Å praktisere uendelighet / Practicing infinity

ca 135 x 145 x 42 cm (can vary) 

Å praktisere uendelighet - detalj

alle foto: Olav Bjørkum