Aud Bækkelund

Drøm om fuglesang / Dream of birdsong

Greiner fra forskjellige beskårede frukttrær satt sammen til et nytt tre. Greinene er dekket med tyll. / Branches from different cropped fruit trees assembled into a new tree. The branches are covered with tulle. 220 x 310 x 35 cm 

detalj / detail

foto: Olav Bjørkum 

Drøm om fuglesang sammen med Bjerk i storm

Drøm om fuglesang utstilt med Bjerk i storm av I.C.Dahl, i utstillingen Hardanger i 100 ved Hardanger folkemuseum på Utne 2011./ Dream of birdsong exhibited with Bjerk storm by IC Dahl 1849, in the exhibition Hardanger in 100 at Hardanger Folk Museum at Utne 2011.         foto: Hanna Folkemark Ellborg 

Ny vår / New spring

Greiner og svart tyll./ Branches and black tulle.foto: Olav Bjørkum