Aud Bækkelund

Å nyte dagene som bøker / To enjoy the days like books

84 x 30 x 2,5 cm 

detalj Å nyte.../ detail To enjoy...

 

Intellektuell metode til å tolke fakta / Intellectuall method of interpreting facts

22 x 30 x 3,5 cm Målband mm. 

Amygdala og Hippocampus / Amygdala and Hippocampus

150 x 210 x 2 cm    hestehår / horse hair        alle foto: Olav Bjørkum                                                                                                                                        

Made in Norway

29 x 41 cm  Tags/ labels from my norwegian family's clothes 

detaj /detail Made in Norway