Aud Bækkelund

Alt er avklart / Everything is clarified

6 x 16 x 15 cm 

Å telle regndråper / Counting raindrops

220 x 160 cm 

Å telle regndråper (første dag) / Counting raindrops (first day)

200 x 400 cm  Used paper clips 

detalj / detail

 

Høst i arkivet / Autumn in the archives

104 x 110 x 110 cm  stepladder and shredded documents 

Mens jeg tenker på havet / While I think of the ocean

ca h 250 x b.340 x 60 cm  Papirruller for regnemaskin eller kassaapparat og hyller av metallskillevegger i arkiv fra kontor. Papiret på gulvet er revet og bakveggen malt. Fargen på bakveggen blir tilpasset rommet. / Paper rolls for calculating machine and shelves of metal partitions from office archive. The paper on the floor is torn and the wall is painted. 

Grunnforskningens magi / The magic of basic research

80 x 100 x 36 cm 

detalj / detail

Trykte tall fra 1-1000, treboks, pinsett og forstørrelsesglass, konvolutter osv./ Printed numbers from 1-1000, wooden box, tweezers and magnifying glass, envelopes etc. 

Komplisert terreng / Complex terrain

alle foto: Olav Bjørkum