Aud Bækkelund

Scene

 

"Her er g eit midtpunkt" / "Here too is a mid-point"

Velg et utsnitt, velg ditt sted i verden. Den symbolske beskyttelsen av et sceneteppe eller gardin..... Også her leves liv. / Select a section, select your place in the world. The symbolic protection of a curtain ..... Also here lives the life.  

Scene

 

Scene

 

Scene

 

Scene