Aud Bækkelund

Lys / Light

Se video her Både i bibelen og i norrøn mytologi kan vi lese forklaringer på hvordan alt blir til. I begge har lys en sentral rolle. Med utgangspunkt i det mørkeste rommet i Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum oppstod denne installasjonen sammensatt av hus av boksider, lys og lyd. / Both in the Bible and in Norse mythology we read explanations of how everything comes into being. In both the light have a central role. Based on the darkest room in the Norwegian Museum of Hydropower and Industry was this installation composed of houses of book pages, light and sound.