Aud Bækkelund

Hus / House

 

Hus / House

Installasjon i kulturlandskapet. Huset er bygd opp av greiner fra vårens beskjæring av frukttrær, funnet på stedet. Landbruket i dette området dreier seg stort sett om fruktdyrking. / Installation in the cultural landscape. The house is made up of branches from last spring pruning of fruit trees, found at the site. Agriculture in this area are mainly focused on fruit growing. 

Hus

 

Hus

 

Hus