Aud Bækkelund

Strofe / Strophe

Ei strofe av en større sang 

Strofe / Stophe

 

Strofe

 

Strofe

 

Strofe