Aud Bækkelund


Prosess, april 2021 / Process, April 2021 

Strandlinja / Shoreline

Strandlinja i Ålvik omtrent slik den var 1905, før fabrikken sine inngrep i landskapet. En forminska versjon av linja er nedfelt i plenen og fylt med kvarts. Kvartsstein er og utgangspunkt for produksjon av ferrosilisium, som nå framstilles ved Elkem Bjølvefossen på stranda her i Ålvik.                                                                                                                                                                    / The shoreline in Ålvik as it was in 1905, before the factory’s interventions in the landscape. This reduced version of the line is carved in the lawn and filled with quartz. Quartz stone is also the starting point to produce ferrosilicon, which is now produced at Elkem Bjølvefossen at the same shore here in Ålvik.