Aud Bækkelund

BÝr

Arbeidet "Bør" er et stedsspesifikkt verk laget av utslitte Manillatau fra ei seilskute. Fibrene fra Filippinene ender sine dager i en floke svevende - seilende oppe mellom seks orestammer, som vokser i sirkel. / The work "Bør" is a site-specific work made of worn Manilla rope from a sailing ship. The fibers from the Philippines end their days in a tangle floating - sailing up between six alder trunks, which grow in a circle.                           

BÝr

God bør inn i en fjord og opp i ei or, briste eller bære. / Worn out manila ropes from a ship, sailing in the trees. Sink or swim.                                ca 250 x 170 cm (Measured from the ground to the top of the object)